• Meeting the Market

    Zorginnovatie

     

    Dit evenement was donderdag 4 februari 2021

    De inschrijving voor dit evenement is helaas gesloten. 
    U kunt zich wel aanmelden voor toekomstige edities. 

Programma

Welkom!

Bent u een ondernemer, start-up of  werkt u bij een kennisinstelling met verstand van technologie en IT? Doe dan ook mee aan Meeting the Market.

Technologie in het sociaal domein staat centraal. Dus: wat kan (nieuwe) technologie betekenen voor de Wmo, Jeugd en Volksgezondheid? In innovatiesessies gaan ondernemers, zorgaanbieders en de gemeente samen op zoek naar vernieuwende oplossingen voor actuele vraagstukken. 

Meedoen aan Meeting the Market is voor u een uitgelezen kans om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij vraagstukken waar de gemeente en de zorgpartners voor staan. U zit aan tafel voordat er een formele uitvraag wordt gedaan aan de markt. U maakt kennis met de probleemeigenaren, kunt meedenken over de definitie van hun vraagstuk en kunt bijdragen aan innovatieve oplossingen.

De innovatiesessies zijn digitaal en interactief, u kunt vanaf uw eigen werkplek meedoen. U sluit de dag af met een vragen(v)uur waarin u uw eigen brandende vragen over zorginnovatie aan de gemeente kunt stellen.

Dus kies uw innovatiesessies en meld u nu aan.

Innovatiesessies ronde 1 (9.30 - 11.30 uur)

Innovatiesessies ronde 2 (13.30 - 15.30 uur)

Vragen(v)uur (16.00 tot 17.00 uuur)

Innovatiessessies

De innovatiesessies

 

 

 

Slimme gebouwen

Vraag:

Hoe maken we gebouwen met een publieke functie ‘slimmer, toegankelijker en gastvrijer' voor mensen met een beperking?  Welke middelen en technieken zijn er om deze bezoekers bij binnenkomst automatische te herkennen, naar hun bestemming te begeleiden en in het gebruik van de faciliteiten te ondersteunen? Hoe werken deze middelen, wat is er voor nodig en wat zijn de voor- en nadelen? Focus hierbij ligt op technologische innovaties en niet op bouwkundige aanpassingen.

 
 
 
Met wie gaan wij graag in gesprek?

Ondernemers met bewezen technologie of start-ups met een product dat nog op de tekentafel ligt. Specialisten op het gebied van: domotica, gebouwbeheersystemen, toegangscontrolesystemen, crowdmanagement, sensortechnologie en robotica. Andere die hier graag over mee willen denken zijn ook van harte welkom.

Lees verder...

Contact met jeugdhulp

Vraag:

Hoe kunnen we ouders en jongeren vanaf het eerste contactmoment zo klantvriendelijk mogelijk ondersteunen bij hun hulpvraag op het gebied van (jeugd)hulp? Hoe bieden we onze inwoners een klantvriendelijke toegang, hoe kunnen we hen ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag en hoe zorgen we ervoor dat hun hulpvraag snel en efficiënt door juiste professionals wordt opgepakt? Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat een oplossing moet voldoen aan de AVG.

 
 

Met wie gaan wij graag in gesprek?

Ondernemers met verstand van het digitaliseren van klantcontacten, ‘omnichanneling’ en e-commerce. Digitale bureaus, ICT-bedrijven, bouwers van apps en websites, organisatieadviseurs of strategische adviseurs met verstand van ICT. Het is belangrijk dat u weet met welke doelgroepen en wat voor soort hulpvragen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) te maken heeft.

 Lees verder...
 
 

 

Verkleinen van taalbarrières

Vraag:

Hoe kunnen we de taalbarrière tussen inwoners en de medewerkers van welzijn verkleinen? Welke (technologische) middelen zijn er om een gesprek met een klant die geen Nederlands spreekt te vertalen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de effectiviteit van dienstverlening ? Het gaat hierbij zowel om het eerste contact met de klant als om de adviesgesprekken met de professionals. Graag vinden we een oplossing die in fysieke én digitale contacten kan worden gebruikt.Met wie gaan wij graag in gesprek?

Ondernemers en deskundigen die op het snijvlak van taalkunde en informatiekunde werkzaam zijn. Bijvoorbeeld: AI-deskundigen, ICT-bedrijven die vertaalmachnies toepassen, taalkundigen die ervaring hebben met geautomatiseerde oplossingen. Ook deelnemers met een hele andere expertise of een andere invalshoek zijn van harte welkom.

 
Lees verder...

De iZi-ervaarwoning op afstand

Vraag:
Hoe kunnen we op afstand en digitaal een rondleiding in de iZi-ervaarwoning verzorgen voor burgers, bedrijven en organisaties? Een rondleiding moet bezoekers informeren en inspireren over het onderwerp Gezond lang(er) thuis. Wij zoeken oplossingen die met bestaande middelen, zoals laptop, smartphone of tablet, gebruikt kunnen worden. Met wie gaan wij graag in gesprek?
Ondernemers of creatieve geesten met innovatieve ideeën over hoe we een fysieke ervaring op afstand zo goed mogelijk kunnen nabootsen. Bijvoorbeeld door middel van virtual reality, een digitale rondleiding of andere vormen van digitale simulatie, maar wellicht zijn er hele andere oplossingen denkbaar. Wij laten ons graag verassen en willen het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken.
 
Lees verder...
 
 

 

Vragen(v)uur

Uw vragen:

In deze laatste sessie van de dag kunt u uw eigen brandende vragen aan de deskundigen van gemeente stellen. Het onderwerp van dit vragen(v) uur is zorginnovatie. Denk hierbij aan de volgende vragen:

- Hoe stimuleert de gemeente de innovatie in het sociale domein?
- Hoeveel middelen zijn er beschikbaar?
- Waar loopt u als ondernemer tegenaan?
- Wat heeft u van de gemeente nodig om de innovatie een kans te geven?

Dit zijn voorbeelden. U kunt uw brandende vragen op het aanmeldformulier doorgeven, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

Met wie gaan wij graag in gesprek?

Het vragen(v)uur is toegankelijk voor alle deelnemers en genodigden van Meeting the Market. Deskundigen op het gebeid van beleid, financiën en inkoop zullen uw  vragen beantwoorden.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik als ondernemer meedoen?
Meedoen aan Meeting the Market is voor u een uitgelezen kans om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij vraagstukken waar de gemeente en de zorgpartners voor staan. U zit aan tafel voordat er een formele uitvraag wordt gedaan aan de markt. U maakt kennis met de probleemeigenaren, kunt meedenken over de definitie van hun vraagstuk en kunt bijdragen aan innovatieve oplossingen. Meeting the Market is eigenlijk een vroegtijdige, laagdrempelige en interactieve marktconsultatie.

Wat gebeurt er met mijn ideeën en voorstellen?
De vraagstukken bevinden zich in een verkennende fase. Als uw idee of oplossing wordt gebruikt bij de uitwerking van het vraagstuk, nemen we contact met u op zodat u actief betrokken blijft. Meeting the Market zal dus niet direct tot een opdracht leiden, maar is wel de start van een mooie samenwerking.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Dat zal per vraagstuk verschillen. De oogst van de innovatiesessies wordt na afloop met u gedeeld. Als u een startup bent, kunt u zich inschrijven voor een eventueel vervolg van de vraagstukken bij Startup in Residence (https://impactcity.nl/nl/startup/startup-in-residence/).

Wie doen er mee?
Voor elk vraagstuk streven wij naar maximaal 12 deelnemers met verschillende expertises en achtergronden, en een aantal direct betrokken deskundigen van de gemeente en de zorgpartners. Een procesbegeleider begeleidt de sessies.

Aan hoeveel innovatiesessies kan ik meedoen?
U kunt zich voor één of twee sessies aanmelden. In totaal zijn er vier sessies (twee per ronde) waar u uit kunt kiezen. Na de tweede ronde met innovatiesessies vindt het Vragen(v)uur plaats. Daar kunt u zich apart voor aanmelden.

Wat is het Vragen(v)uur?
In het interactieve Vragen(v)uur draaien we de rollen om. Wij stellen geen vragen aan u, maar u kunt al uw vragen over zorginnovatie aan deskundigen van de gemeente stellen. Wij beantwoorden uw vragen of reageren op uw standpunten. Graag horen wij vooraf waar u het over wilt hebben, dan zorgen wij ervoor dat de juiste deskundigen aanwezig zijn.

Contact

Meeting the Market wordt georganiseerd door
Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Team Zorg & Innovatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op!


Melissa de Jonge

Telefoon: 06- 50155093

E-mail: meetingthemarket@denhaag.nl

 


Menno van Ginkel

Telefoon: 06-21885742

E-mail: menno.vanginkel@denhaag.nl

Social media