• Meeting the Market

  Zorginnovatie

   

  Dit evenement was donderdag 4 februari 2021

  De inschrijving voor dit evenement is helaas gesloten. 
  U kunt zich wel aanmelden voor toekomstige edities. 

Programma

Welkom!

Bent u een ondernemer, start-up of  werkt u bij een kennisinstelling met verstand van technologie en IT? Doe dan ook mee aan Meeting the Market.

Technologie in het sociaal domein staat centraal. Dus: wat kan (nieuwe) technologie betekenen voor de Wmo, Jeugd en Volksgezondheid? In innovatiesessies gaan ondernemers, zorgaanbieders en de gemeente samen op zoek naar vernieuwende oplossingen voor actuele vraagstukken. 

Meedoen aan Meeting the Market is voor u een uitgelezen kans om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij vraagstukken waar de gemeente en de zorgpartners voor staan. U zit aan tafel voordat er een formele uitvraag wordt gedaan aan de markt. U maakt kennis met de probleemeigenaren, kunt meedenken over de definitie van hun vraagstuk en kunt bijdragen aan innovatieve oplossingen.

De innovatiesessies zijn digitaal en interactief, u kunt vanaf uw eigen werkplek meedoen. U sluit de dag af met een vragen(v)uur waarin u uw eigen brandende vragen over zorginnovatie aan de gemeente kunt stellen.

Dus kies uw innovatiesessies en meld u nu aan.

Innovatiesessies ronde 1 (9.30 - 11.30 uur)

Innovatiesessies ronde 2 (13.30 - 15.30 uur)

Vragen(v)uur (16.00 tot 17.00 uuur)

Innovatiessessies

De innovatiesessies

 

 

 

Slimme gebouwen

Vraag:

Hoe maken we gebouwen met een publieke functie ‘slimmer, toegankelijker en gastvrijer' voor mensen met een beperking?  Welke middelen en technieken zijn er om deze bezoekers bij binnenkomst automatische te herkennen, naar hun bestemming te begeleiden en in het gebruik van de faciliteiten te ondersteunen? Hoe werken deze middelen, wat is er voor nodig en wat zijn de voor- en nadelen? Focus hierbij ligt op technologische innovaties en niet op bouwkundige aanpassingen.

 
 
 
Met wie gaan wij graag in gesprek?

Ondernemers met bewezen technologie of start-ups met een product dat nog op de tekentafel ligt. Specialisten op het gebied van: domotica, gebouwbeheersystemen, toegangscontrolesystemen, crowdmanagement, sensortechnologie en robotica. Andere die hier graag over mee willen denken zijn ook van harte welkom.

Lees verder...

Contact met jeugdhulp

Vraag:

Hoe kunnen we ouders en jongeren vanaf het eerste contactmoment zo klantvriendelijk mogelijk ondersteunen bij hun hulpvraag op het gebied van (jeugd)hulp? Hoe bieden we onze inwoners een klantvriendelijke toegang, hoe kunnen we hen ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag en hoe zorgen we ervoor dat hun hulpvraag snel en efficiënt door juiste professionals wordt opgepakt? Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat een oplossing moet voldoen aan de AVG.

 
 

Met wie gaan wij graag in gesprek?

Ondernemers met verstand van het digitaliseren van klantcontacten, ‘omnichanneling’ en e-commerce. Digitale bureaus, ICT-bedrijven, bouwers van apps en websites, organisatieadviseurs of strategische adviseurs met verstand van ICT. Het is belangrijk dat u weet met welke doelgroepen en wat voor soort hulpvragen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) te maken heeft.

 Lees verder...
 
 

 

Verkleinen van taalbarrières

Vraag:

Hoe kunnen we de taalbarrière tussen inwoners en de medewerkers van welzijn verkleinen? Welke (technologische) middelen zijn er om een gesprek met een klant die geen Nederlands spreekt te vertalen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de effectiviteit van dienstverlening ? Het gaat hierbij zowel om het eerste contact met de klant als om de adviesgesprekken met de professionals. Graag vinden we een oplossing die in fysieke én digitale contacten kan worden gebruikt.Met wie gaan wij graag in gesprek?

Ondernemers en deskundigen die op het snijvlak van taalkunde en informatiekunde werkzaam zijn. Bijvoorbeeld: AI-deskundigen, ICT-bedrijven die vertaalmachnies toepassen, taalkundigen die ervaring hebben met geautomatiseerde oplossingen. Ook deelnemers met een hele andere expertise of een andere invalshoek zijn van harte welkom.

 
Lees verder...

De iZi-ervaarwoning op afstand

Vraag:
Hoe kunnen we op afstand en digitaal een rondleiding in de iZi-ervaarwoning verzorgen voor burgers, bedrijven en organisaties? Een rondleiding moet bezoekers informeren en inspireren over het onderwerp Gezond lang(er) thuis. Wij zoeken oplossingen die met bestaande middelen, zoals laptop, smartphone of tablet, gebruikt kunnen worden. Met wie gaan wij graag in gesprek?
Ondernemers of creatieve geesten met innovatieve ideeën over hoe we een fysieke ervaring op afstand zo goed mogelijk kunnen nabootsen. Bijvoorbeeld door middel van virtual reality, een digitale rondleiding of andere vormen van digitale simulatie, maar wellicht zijn er hele andere oplossingen denkbaar. Wij laten ons graag verassen en willen het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken.
 
Lees verder...
 
 

 

Vragen(v)uur

Uw vragen:

In deze laatste sessie van de dag kunt u uw eigen brandende vragen aan de deskundigen van gemeente stellen. Het onderwerp van dit vragen(v) uur is zorginnovatie. Denk hierbij aan de volgende vragen:

- Hoe stimuleert de gemeente de innovatie in het sociale domein?
- Hoeveel middelen zijn er beschikbaar?
- Waar loopt u als ondernemer tegenaan?
- Wat heeft u van de gemeente nodig om de innovatie een kans te geven?

Dit zijn voorbeelden. U kunt uw brandende vragen op het aanmeldformulier doorgeven, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

Met wie gaan wij graag in gesprek?

Het vragen(v)uur is toegankelijk voor alle deelnemers en genodigden van Meeting the Market. Deskundigen op het gebeid van beleid, financiën en inkoop zullen uw  vragen beantwoorden.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik als ondernemer meedoen?
Meedoen aan Meeting the Market is voor u een uitgelezen kans om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij vraagstukken waar de gemeente en de zorgpartners voor staan. U zit aan tafel voordat er een formele uitvraag wordt gedaan aan de markt. U maakt kennis met de probleemeigenaren, kunt meedenken over de definitie van hun vraagstuk en kunt bijdragen aan innovatieve oplossingen. Meeting the Market is eigenlijk een vroegtijdige, laagdrempelige en interactieve marktconsultatie.

Wat gebeurt er met mijn ideeën en voorstellen?
De vraagstukken bevinden zich in een verkennende fase. Als uw idee of oplossing wordt gebruikt bij de uitwerking van het vraagstuk, nemen we contact met u op zodat u actief betrokken blijft. Meeting the Market zal dus niet direct tot een opdracht leiden, maar is wel de start van een mooie samenwerking.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Dat zal per vraagstuk verschillen. De oogst van de innovatiesessies wordt na afloop met u gedeeld. Als u een startup bent, kunt u zich inschrijven voor een eventueel vervolg van de vraagstukken bij Startup in Residence (https://impactcity.nl/nl/startup/startup-in-residence/).

Wie doen er mee?
Voor elk vraagstuk streven wij naar maximaal 12 deelnemers met verschillende expertises en achtergronden, en een aantal direct betrokken deskundigen van de gemeente en de zorgpartners. Een procesbegeleider begeleidt de sessies.

Aan hoeveel innovatiesessies kan ik meedoen?
U kunt zich voor één of twee sessies aanmelden. In totaal zijn er vier sessies (twee per ronde) waar u uit kunt kiezen. Na de tweede ronde met innovatiesessies vindt het Vragen(v)uur plaats. Daar kunt u zich apart voor aanmelden.

Wat is het Vragen(v)uur?
In het interactieve Vragen(v)uur draaien we de rollen om. Wij stellen geen vragen aan u, maar u kunt al uw vragen over zorginnovatie aan deskundigen van de gemeente stellen. Wij beantwoorden uw vragen of reageren op uw standpunten. Graag horen wij vooraf waar u het over wilt hebben, dan zorgen wij ervoor dat de juiste deskundigen aanwezig zijn.

Contact

Meeting the Market wordt georganiseerd door
Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Team Zorg & Innovatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op!


Melissa de Jonge

Telefoon: 06- 50155093

E-mail: meetingthemarket@denhaag.nl

 


Menno van Ginkel

Telefoon: 06-21885742

E-mail: menno.vanginkel@denhaag.nl

Social media

Vorige edities

Vol trots presenteren wij u: Meeting the Market - De Aftermovie

 

De brandende vragen van vrijdag 1 juni 2018:

 

 

 

Ruimte voor Social Return

Vraag:
Hoe kan Gemeente Den Haag de Social Return-verplichting ombuigen naar gezamenlijke mooie kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Bij deze Social Return-verplichting moet de opdrachtnemer een percentage van de opdrachtwaarde besteden aan de inzet van kwetsbare groepen. Hoe zouden ondernemers zelf de Social Return verplichting bij een aanbesteding in willen vullen?

Met wie gaan wij graag in gesprek? Wij willen deze vraag bespreken met ondernemers die al invulling geven aan Social Return, maar ook met ondernemers die gemeentelijke opdrachten (willen) uitvoeren en nog geen invulling geven aan Social Return. Elke ondernemer die bereid is om op een positieve manier mee te denken, is van harte welkom. Lees verder...

Maatschappelijke stages voor SamenHaags

Vraag:
Hoe kunnen ondernemers en de gemeente samen de inburgering van nieuwkomers en hun kansen op een duurzame, betaalde baan bevorderen? Hoe kunnen we maatschappelijke stages creëren die zowel voor deelnemers als voor werkgevers voordelen opleveren? Welke (moeilijk invulbare) vacatures hebben bedrijven en hoe kunnen zij inburgeraars een plek in hun organisatie geven en doorgroei naar een betaalde baan bevorderen? Waar zitten de voordelen voor werkgevers en wat kan de gemeente hierin doen?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij willen graag in gesprek met bedrijven die vacatures hebben die ingevuld kunnen worden door inburgeraars en nieuwkomers. Daarbij denken we in eerste instantie aan de ICT-sector en technische beroepen. Wij zoeken de uiteindelijke werkgevers en geen tussenpersonen of arbeidsbemiddelingsbureaus. Lees verder...
 
 

 

Haagse community tegen eenzaamheid

Vraag:
Waar zit de winst voor Haagse ondernemers om aan te haken bij de Community tegen Eenzaamheid? Hoe kunnen wij nog meer ondernemers motiveren om iets te doen tegen eenzaamheid? Wat kan ondernemers over de streep trekken om hier een actieve bijdrage aan te leveren? Wat hebben ondernemers van de gemeente of van de Community tegen Eenzaamheid nodig?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij zoeken betrokken ondernemers, die in hun klantenkring eenzaamheid zien en daar iets tegen willen doen. Ondernemers uit alle sectoren en branches kunnen een waardevolle bijdrage leveren en zijn van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Ook vertegenwoordigers van businessclubs en ambassadeursnetwerken nodigen we graag uit. Lees verder...

Smart matching op de arbeidsmarkt

Vraag:
Hoe kunnen we werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt slimmer en beter matchen op de beschikbare vacatures, projecten en inwerkplekken? Wat kunnen ondernemers doen en wat hebben zij daarin van de gemeente nodig?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij gaan graag in gesprek met werkgevers die vacatures hebben, die geschikt (te maken) zijn voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers die al ervaring hebben met de plaatsing van werkzoekenden. Ook arbeidsbemiddelingsbureaus, re-integratiebedrijven of ondernemers met innovatieve oplossingen voor het matchen van vraag en aanbod zijn van harte uitgenodigd. Lees verder...
 
 

 

Effectiviteit voorspellen door Big Data

Vraag:
Hoe kunnen we met behulp van big data de effectiviteit voorspellen van de ingezette instrumenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar werk te begeleiden?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Kennis van het sociale domein is niet doorslaggevend om mee te kunnen doen aan dit gesprek. Wij zoeken vooral experts met innovatieve ideeën om met behulp van big data de effectiviteit van instrumenten te voorspellen. Bijvoorbeeld: ICT-bedrijven, specialisten op het gebied van big data, bedrijven die gespecialiseerd zijn in maken van simulaties of rekenmodellen, onderzoeksbureaus of kennisinstituten. Lees verder...

ICT: Jong geleerd is oud gedaan

Vraag:
Hoe kunnen we de Haagse jeugd en lager opgeleiden voorbereiden op een toekomst in de ICT? Wat kunnen ondernemers bijdragen aan aantrekkelijke opleidingen op het gebied van ICT en techniek, om zo hun toekomstige werknemers voor te bereiden op de digitale economie?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij zoeken technologiebedrijven met vernieuwende en verrassende ideeën om jeugd en lager opgeleiden spelenderwijs kennis te laten maken met ICT en techniek. Ook leraren, onderwijsvernieuwers en experts op het gebeid van leren en ontwikkelen zijn van harte welkom om mee te denken over deze vraag. Lees verder...
 
 

 

Nieuw perspectief voor de PGB-ouder

Vraag:
Hoe kunnen we een nieuw perspectief voor de ouder creëren als de zorg voor een kind wordt overgenomen door een zorgaanbieder en de PGB-inkomsten wegvallen? Wat kan gemeente Den Haag doen om een zorgouder te helpen om nieuwe (betaalde) activiteiten buiten het eigen gezin op te pakken?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij zoeken ondernemers met vernieuwende ideeën over het motiveren en begeleiden van mensen in gedragsverandering , bijvoorbeeld reïntegratiebedrijven, trainers en coaches gericht op persoonlijk ontwikkeling of arbeidsbemiddelaars. Verder nodigen we graag zorgaanbieders uit die vacatures hebben die geschikt zijn voor deze doelgroep. Lees verder...

Hulp en ondersteuning jongvolwassenen

Vraag:
Hoe kunnen we er voor zorgen dat de overgang in het zorgaanbod tussen Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) flexibeler verloopt en zo beter aansluit op de behoefte van de klant?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij zoeken ‘maatschappelijke vernieuwers’, bijvoorbeeld zorgaanbieders met innovatieve ideeën, adviesbureaus op het terrein van jeugd, zorg en welzijn of kennisinstituten. Lees verder...
 
 

 

Digitaal platform voor de openbare ruimte

Vraag:
Hoe kan een nieuw Digitaal Platform Openbare Ruimte worden opgezet, uitgaande van de volgende wensen en eisen:
 • Het is voor interne gebruikers (professionals) en voor externe gebruikers (burgers en bedrijven en aannemers)
 • Het nodigt uit om mee te denken over de buitenruimte
 • Het platform bevat een digitale stadskaart
 • Het is gebruikersvriendelijk en interactief
 • Het laat de verschillende lagen en elementen van de buitenruimte zien
 • Het laat zien wat er nu is en mag, maar ook wat er nog meer mogelijk is
 • Het voldoet aan het informatiebeleid van de gemeente Den Haag


Met wie gaan wij graag in gesprek?
Bij deze brandende vraag gaan inhoud en vorm hand in hand. Daarom zoeken we enerzijds ondernemers met kennis van de inhoud, bijvoorbeeld bedrijven gespecialiseerd in Geo-informatiesystemen, stedenbouwkundigen, architecten en gebruikers van het bestaande Handboek Openbare ruimte. Anderzijds zoeken we ondernemers die willen meedenken over de presentatievorm, bijvoorbeeld webdesigners, app-ontwikkelaars, kunstenaars en ontwerpers. Lees verder...

Scootmobiel delen

Vraag:
Onze vraag bestaat uit drie deelvragen die ook los van elkaar beantwoord kunnen worden:
 1. Bedenk een systeem waardoor inwoners eenvoudig, op elk gewenst moment van de dag, in hun eigen wijk een scootmobiel kunnen lenen.
 2. Bedenk een manier waarop het delen van een scootmobiel aantrekkelijk wordt voor inwoners die al een scootmobiel in bruikleen hebben. Hoe krijg je inwoners zo ver dat ze geen ‘eigen’ scootmobiel meer willen, maar overstappen op een alternatief.
 3. Schets een opslag- en uitgiftepunt waar scootmobiels opgeladen kunnen worden, veilig en beschermd tegen weersinvloeden zijn(regen- en vorstvrij), weinig ruimte in beslag neemt, de openbare ruimte niet ontsiert, gebruikersvriendelijk is en tegen een stootje kan.


Met wie gaan wij graag in gesprek?
Omdat we deze vraag vanuit meerdere invalshoek willen benaderen, hopen we op deelnemers met diverse achtergronden, bijvoorbeeld: ontwerpbureaus, architecten, kunstenaars, fabrikanten/leveranciers van scootmobielen, fabrikanten/leveranciers van stallingen voor fietsen en auto’s, ondernemers met ervaringen in het stimuleren van een deeleconomie. Lees verder...
 
 

 

Stimuleren fietsgebruik

Vraag:
Hoe kan de gemeente Den Haag het fietsen stimuleren door de fietsers te belonen met een prikkel of een bijzondere beleving? Hoe maken we het fietsen nog aantrekkelijker?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij zoeken creatieve marktpartijen met verrassende ideeën om het fietsen te stimuleren, bijvoorbeeld: ontwerpers, kunstenaars, webbouwers, app-ontwikkelaars, game-ontwikkelaars en andere creatievelingen. Lees verder...

Bouwen aan een circulaire stad

Vraag:
Welke mogelijkheden zien Haagse ondernemers om, wanneer ze bij een verbouwing betrokken worden, dit vanuit een circulaire aanpak te doen? Wat is ervoor nodig om deze ontwikkelingen te bevorderen en wat kan de gemeente daarin doen?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij gaan graag in gesprek met marktpartijen die een steentje kunnen bijdragen aan een circulaire bouwsector, bijvoorbeeld: woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwondernemingen en architecten. Lees verder...
 
 

 

Energietransitie doen we samen

Vraag:
Welke innovatieve en integrale oplossingen hebben ondernemers om:
 • Bewoners bewust te maken van de noodzaak van de energietransitie
 • Bewoners te verleiden om te investeren in de verduurzaming van hun woning
 • Huizen zo snel en goedkoop mogelijk ‘van het gas af’ te krijgen in een gezamenlijke aanpak van bedrijven werkzaam op het gebied van warmteoplossingen, zonne-energie en isolatie
 • De investeringen vanuit bewoners eenvoudig te kunnen financieren


Met wie gaan wij graag in gesprek?
Wij zoeken ondernemers met een innovatieve aanpak voor de energietransitie. Wij denken hierbij aan: bouwbedrijven gespecialiseerd in het verduurzamen van woningen, energieleveranciers, fabrikanten van technische installaties, fabrikanten en/of leveranciers van zonnepanelen, bedrijven met innovatieve isolatieoplossingen, installateurs. Met het oog op de financieringsvraag zijn ook bedrijven uit de financiële sector van harte welkom. Lees verder...

Grondstoffen voor start-ups

Vraag:
Hoe kunnen Haagse ondernemers de circulaire kring sluiten en circulaire start-ups voorzien van grondstoffen?

Met wie gaan wij graag in gesprek?
Voor deze vraag zoeken twee soorten deelnemers. Aan de ene kant willen we in een gesprek Upcyclers en circulaire start-ups die behoefte hebben aan circulaire grondstoffen. Ook studenten marketing of industrieel ontwerp met een innovatief idee zijn hierbij van harte welkom. Aan de andere kant zoeken we ondernemers die willen meedoen aan het inzamelen en distribueren van gebruikte materialen, bijvoorbeeld paraplu's. Hierbij kan het gaan om bedrijven (bijvoorbeeld winkels) maar ook om beheerders van panden waar veel mensen komen (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, stations, gemeentelijke panden). Lees verder...
 
 

 
 
 

  Biobased beton

Vraag:
Hoe kunnen de partijen in de betonsector het circulaire gebruik van grondstoffen bevorderen, en daarmee bijdragen aan de reductie van de CO2-emissie? Welke ‘biobased beton’ oplossingen zijn er mogelijk? Wat kan de gemeente doen om ervoor zorgen dat ‘biobased beton’ oplossingen gebruikt gaan worden?

Met wie gaan wij graag in gesprek? We zoeken ondernemers met innovatieve ideeën over het maken en het toepassen van biobased beton. Alle ondernemers die actief met de gemeente over dit onderwerp willen meedenken zijn welkom. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan: beton of cementindustrie, producenten van (grondstoffen voor) biobased beton, aannemers/bouwbedrijven, groene civieltechnische adviesbureaus, (biobased) materiaaldeskundigen, deskundigen op het gebied van marine biologie en visserij. Lees verder...

Circulair onderhoud vastgoed

Vraag:
Wat kan de markt bieden in een circulaire aanpak van het vastgoedonderhoud? Welke circulaire of biobased materialen en methoden zijn er, of worden er ontwikkeld, voor het duurzaam onderhouden van het gemeentelijk vastgoed? Wat hebben ondernemers nodig om tot deze circulaire oplossingen te komen? Kan duurzaam onderhouden binnen dezelfde prijs-kwaliteit verhouding als traditioneel onderhoud?

Met wie gaan wij graag in gesprek? We zoeken ondernemers met innovatieve ideeën over het produceren en het toepassen van circulaire onderhoudsmethoden. Alle ondernemers die actief met de gemeente over dit onderwerp willen meedenken zijn welkom. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan leveranciers en producenten van bouwmaterialen, deelnemers met circulaire interesses, sloopbedrijven die inzetten op hergebruik van materialen, aannemers/bouwbedrijven/schildersbedrijven/loodgieters enz., groene civieltechnische adviesbureaus, architecten die werken met circulaire ontwerpprincipes, creatieve geesten en ontwerpers. Lees verder...
 
 

 

 

Voedselverspilling in de horeca

Vraag:
Hoe kan de voedselverspilling in de horeca worden tegen gegaan? Welke innovatieve oplossingen zijn er binnen de keten? Wat kan de horeca zelf doen en waar loopt zij tegenaan? Waar kan de gemeente eventueel bij helpen? Met wie gaan wij graag in gesprek? We zoeken horeca-ondernemers die ons een kijkje in de keuken willen geven en die actief met de gemeente over dit onderwerp willen meedenken. Ook zoeken wij ondernemers die een product maken waarvoor ‘voedselafval’ de grondstof is: wat kunnen zij met de overblijfselen uit de horeca doen. Hierbij kan het ook gaan om initiatieven die nog op de tekentafel liggen en nog niet in productie zijn, bijvoorbeeld van studenten of start-ups. Lees verder...

Auto van de zaak

Vraag:
Hoe kunnen we Haagse bedrijven motiveren om hun zakelijke wagenpark als deelauto beschikbaar te stellen? Wat hebben zij nodig? En wat kan de gemeente Den Haag hierin betekenen? Zijn er alternatieve oplossingen voor het delen van zakelijke auto’s?
Met wie gaan wij graag in gesprek? Wij zoeken bedrijven in Den Haag die mee willen praten over de mogelijkheden én onmogelijkheden om hun zakelijke wagenpark in te zetten als deelauto. Wij richten ons niet alleen op grote bedrijven, maar ook op het MKB. Bedrijven die al ervaringen hebben met deelauto’s zijn van ook harte welkom om deel te nemen aan dit open gesprek. Lees verder...